Muzykoterapia Co to jest?

Muzykoterapia to proces terapeutyczny wykorzystujący muzykę, jej elementy (rytm, melodia, tempo, brzmienia) w celu wspierania całościowego rozwoju każdego człowieka.

Pracujemy przede wszystkim muzykoterapią aktywną, która opiera się na improwizowaniu, śpiewaniu i graniu piosenek, tworzeniu piosenek oraz słuchaniu.

Najważniejszym elementem muzykoterapia jest relacja z terapeutą, muzyka oraz cele terapeutyczne. Wszystkie te elementy sprawiają, że stopniowo może nastąpić zmiana rozwoju uczestnika terapii.

Cele

Każda muzyczna aktywność wiąże się z realizacją celów nie muzycznych, związanych między innymi:

  • z poprawą umiejętności naśladowania, skupienia, przetwarzania informacji
  • z rozwojem komunikacji werbalnej i niewerbalnej (stosując przy tym odpowiednią i dostosowaną komunikację alternatywną)
  • z rozwojem społecznym, czyli inicjowaniem, nawiązywaniem relacji i ich podtrzymywaniem w grupie
  • z wspieraniem rozwoju emocjonalnego – związanego z wyrażaniem siebie, swoich negatywnych i pozytywnych emocji, radzeniem sobie w sytuacjach stresowych, pełnych napięcia czy złości, ukazywaniem możliwości rozładowania i rozwiązywania konfliktów
  • z usprawnianiem motoryki małej oraz dużej – powiązanych z koordynacją ruchową, z prawidłową manipulacją.