Grupa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi Na czym polegają te zajęcia?

W 2009 roku National Autism Center uznał muzykoterapię jako praktykę opartą na dowodach badawczych, przydatnych
w nauczaniu indywidualnych umiejętności i celi terapeutycznych osób z autyzmem.

Kolejny raport National Autism Center (2015) umiejscowił muzykoterapię ponownie wśród terapii, mających duży potencjał badawczy, w których wyniki badań mogą sugerować korzystne rezultaty dla rozwoju dzieci z autyzmem poniżej 22 roku życia. (NAC 2015).

Cele muzykoterapii dla powyższej grupy:

  • poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej (rozwijanie odbierania, przetwarzania informacji, próby werbalizowania ich wykorzystując muzyczne formy; wspieranie i wykorzystywanie komunikacji alternatywnej; nauka nowych słów za pomocą muzycznych komponentów)
  • rozwijanie umiejętności społecznych (inicjowanie kontaktu, podtrzymywanie, rozwijanie wspólnego pola uwagi, wspieranie naprzemienności oraz naśladownictwa, akceptowanie zmian, rozwijanie umiejętności współpracy oraz słuchania siebie i innych)
  • wspieranie rozwoju emocjonalnego (odczuwanie emocji właściwych do okoliczności, wyrażanie emocji, ukazywanie emocjonalnej wrażliwości, akceptowanie sytuacji terapeutycznej bez niepokoju czy stresu, umiejętność uspokajania się wraz ze wsparciem terapeuty, umiejętność samokontroli swoich emocji oraz aktywności odreagowujące)

Grupa liczy max 3 osoby. Grupy są podzielone wiekowo.

Koszt zajęć: 35 zł za osobę

Trwają zapisy!